Presentation av

Klädesholmens Museum-Sillebua


Klädesholmens museum ”Sillebua” visar Klädesholmens industriella utveckling med fiske, fiskberedning, sillhantering och sillberedning, som utvecklats till dagens moderna konservindustri.

Museet är inrymt i en gammal konservfabrik i den äldsta delen av Klädesholmen.
Förutom den fasta utställningen har vi årligen en kort, varierande utställning vid Samhällets dag (som infaller första lördagen i juli) och en omfattande fotosamling.

Museet är öppet dagligen från första lördagen i juli till mitten av augusti. Grupper kan även tas emot efter överenskommelse under vår och höst.

Klädesholmens Museum-Sillebuas hemsida