Presentation av

Jonsereds Hembygdsförening

Jonsereds hembygdsförening har sitt säte vackert beläget invid
Säveåns brusande vatten i det gamla porthuset byggt 1840,
vid Jonsereds Fabriker.
Hembygdsföreningen har öppet hus, museum och kaffestuga
varje helg utom på sommaren, tider i övrigt se vår hemsida nedan.

Jonsereds Hembygdsförenings hemsida