Presentation av

Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkivs uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Föreningen samlar in och lånar bilder från främst privatpersoner och fotograferar eller skannar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera.

Under sommarmånaderna har vi utställningar i några sjöbodar längs kajen där vi visar bilder och berättar om samhället förr.
Årligen kommer över 3000 besökare till utställningarna.

Vi har under mer än tio års tid arbetat med att inventera och dokumentera varje hus i Hunnebostrand. Ett material som publiceras allteftersom delar av samhället blir kartlagt.

Hunnebostrands Bildarkivs hemsida