Presentation av

Sörbygdens HembygdsföreningFöreningen bildades 1965 och omfattar trakten Sörbygden, som består av Hede, Krokstad och Sanne socknar i Munkedals kommun. Det är en jord- och skogsbygd i inre delen av norra Bohuslän.
Föreningen kallades vid bildandet Hede fornminnes- och hembygdsförening. Syftet med föreningen var enligt det första protokollet från 3 juli 1965 att "bevara bygdens historia och den rika tillgång på fornminnen som finnes inom socknen". Från början omfattades bara Hede socken men kom snart även att omfatta närliggande socknar i Sörbygden.

År 2016 bytte vi namn till Sörbygdens hembygdsförening vilket återspeglar det upptagningsområde som omfattar Sörbygden, med socknarna Hede, Krokstad och Sanne.

Föreningens nuvarande verksamhet har fokus på vård av våra byggnader och samlingar, samt att dokumentera och förmedla vår lokala historia. En allt mer viktig del i arbetet är att engagera och informera barn och ungdomar om hur livet var förr. Vi ger ut en årsskrift och har olika aktiviteter såsom vandringar och visningar av vårt hembygdsmuseum för skolklasser och andra intresserade. Sommartid bedrivs café i hembygdsgården i Fisketorp. Vi deltar i olika lokala evenemang som Sörbygdsdagarna och julmarknaden där vi bland annat visar upp och berättar om gamla föremål.

Sörbygdens Hembygdsförenings hemsida