Presentation av

Hamburgsunds Bildarkiv

Hamburgsunds bildarkiv har till ändamål att dokumentera Hamburgsundstrakten då och nu i bild och text samt bland annat att genom utställningar och tillhandahållande av bilder sprida kännedom om Hamburgsund.
Vår verksamhet består av öppet hus varannan torsdag under vår- och höstterminerna. Vi träffas då i Hamburgsundskolans lokaler där vi har ett arkiv av cirka 6000 bilder att bläddra i, omfattande allt från personfoton till foton av båtar, skolklasser, simskola, fiske och fornminnen. Vi har även ett bibliotek för utlåning.
Vi välkomnar nya och gärna yngre medlemmar, som i dag är 100, och tar emot eller lånar alla slags bilder som beskriver samhället från såväl gammal som nyare tid för att införliva i bildsamlingen.
Stenhuggargruppen - en grupp av våra medlemmar - har producerat en bok ”Stenhuggarepoken 1887-1970” som dokumenterar stenindustrin i vårt närområde. Vårt projekt är under vidareutveckling med en komplettering till boken som skall dokumentera fartyg som var inblandade i stenskeppningen, kvinnornas roll i samhället under stenepoken, bevarandeaktion av kruthusen samt att fortsätta inventeringen av stenarbetarnas bostäder.
Vi har även producerat en DVD-skiva ”En nostalgisk resa” som är en samling av fem filmer gjorda under 50 och 60-talet.
Föreningen anordnar också guidning i ett stenbrott nära samhället under juli månad varje år.

Hamburgsunds Bildarkivs hemsida