Presentation av

Föreningen Orust Släktforskare

Föreningen Orusts Släktforskare bildades 1988 i syfte att främja
kontakter och samarbete mellan släktforskare och verka för att
utveckla släktforskningen inom Orust kommun.

Föreningen Orust Släktforskares hemsida