Presentation av

Föreningen Mollösund

Föreningen Mollösund bildades 1945 och har i dag drygt 400 medlemmar. Föreningen är uppdelad i två sektioner: Fritidssektionen och Museisektionen. Fritidssektionen sköter samhällets badplatser, organiserar simskola, poängpromenader, midsommarfirande m.m. Museisektionen vårdar och bevarar samhällets kulturarv genom sina fyra museer - väderkvarnen, hembygdsmuseet, museisjöboden och museiaffären - genom att anordna hembygdsdagar som Kvarnens Dag och Långans Dag samt bygga upp ett bibliotek med dokumentation om samhället.

Föreningen Mollösunds hemsida