Presentation av

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Föreningen vänder sig till alla som tycker att det är dags för ett besökscentrum med utställningar och upplevelser i Kungälv -BOHUSPORTEN. En nordisk samlingpunkt och mötesplats för inte bara invånarna i Kungälv utan för hela regionen och de nordiska länderna, vilka alla hör till bygdens historia.
Föreningen bedriver ett brett kulturarvsarbete med föreläsningar, utställningar och utflykter. Ansvarar för Kungälvsbroderiet, ett broderiarbete som påbörjades 2003 med syfte att förmedla Kungälvs historia.
Dessutom deltar föreningen i många olika arrangemang tillsammans med andra aktörer och Kungälvs kommun: marknader, Kungälv blomsterstad mm.
Sedan 2007 utgör Hembygdsgården på Fästningsholmen en bas för verksamheten.

Föreningen Kungälvs Musei Vänners hemsida