Presentation av

Elin Sundbergs Vänförening

Elin Sundbergs Vänförening bildades på Elindagen den 31 juli 2005 för att hålla minnet av Elin Sundberg levande. Föreningen vill vara ett stöd till Elin Sundbergs stiftelse i dess verksamhet och medverka till att Villa Solfrid, museum och arkiv bevaras och väl vårdas. Man vill också försöka återställa trädgården i dess ursprungliga skick.
Föreningen består idag av ett femtiotal medlemmar och ordnar guidade visningar i Elin Sundbergs hem Villa Solfrid för grupper och enskilda. Sommartid inbjuder man också till program och aktiviteter, ofta utomhus.
Alla intresserade hälsas välkomna som medlemmar.

Elin Sundbergs Vänförenings hemsida