Presentation av

Föreningen De Seglade för Tjörn

De seglade för Tjörn / Skärhamns sjöfartsmuseum.
Föreningen bildades 1976 med syfte att dokumentera och bevara kustkulturen på Tjörn.
Museet är inrymt i det Cherlinska huset från 1870, ett av Skärhamns äldsta hus.
Samlingarna består av nautika, fotografier och diverse vardagsföremål från tiden fram till 1960-talet.

Föreningen De Seglade för Tjörns hemsida