Presentation av

Bohusläns museum

Bohusläns museum i Uddevalla är ett av landets mest besökta regionala
museer. I dess organisation finns en förlagsverksamhet, som ger ut skrifter
om den västsvenska kulturen i likhet med hembygdsrörelsen i Bohuslän
med omnejd.
Bohusläns museum drivs och ägs av Stiftelsen Bohusläns museum.
Bohusläns Hembygdsförbund är en av de tre stiftarna.