Presentation av

Askims Hembygdsförening

Föreningen bildades 1955, när Askim (postorterna Askim, Hovås och Billdal) fortfarande var en egen kommun med inte fullt 4.000 invånare
(2013 var det 23.700). Sedan 1974 är Askim en del av Göteborgs Stad.
Föreningen har bl.a. som sin uppgift att tillvarata och vårda bygdens kultur- och fornminnen.
Byggnaden på bilden är en smedja vars äldsta del är från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal. Dessutom finns på tomten museibyggnad, vagnslider och en gammal kvarnbyggnad.
Museet är öppet den första söndagen i månaden (ej januari, juni, juli och augusti). Normalt finns också aktiva medlemmar på plats tisdagar och torsdagar mellan 10 och 12.
Bland våra återkommande arrangemang kan nämnas nationaldagsfirande, midsommarfest, hembygdens dag och liten julmarknad.

Askims Hembygdsförenings hemsida